SVEBRAs dokument SV-RI 2015:1 skapades redan år 2000 och reviderades till version 6.1 den 12 december 2020.

Dokumentet sammanfattar branschens kunskap om val och placering av brandsläckare samt de krav som finns hos myndigheter, försäkringsbolag mfl. Val och placering av brandsläckare – 6.1.