Brandsäkerhetstekniker

 

När svensk standard 3656 kom 2001 fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierade.

Föreningen tog fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av föreningens Certifieringskommittén.

Kursarrangörer

Följande företag och personer är godkända att utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker.

  • Dafo Brand AB – Björn Fröjd
  • Firesafe Sverige AB – Anders Jansson
  • Great Security Mitt – Stefhan Bohlin
  • Hald & Tesch Brand ab – P.O. Swedérus
  • NOHA Sweden AB – Mikael Höglind
  • PO Brandskyddskonsult AB – Peter Olsson
  • Presto Brandsäkerhet AB – Gustav Nord
  • Securitas Sverige AB – Örjan Ahl