Vår vision är att SVEBRA gör samhället brandsäkrare.

”Brandsäkrare” i komparativ beskriver att vi hela tiden vill åstadkomma mer och vi inser att världen förändras, nya risker tillkommer och brandsäkerhet är inget som någonsin ska tas för givet. Det är ständigt pågående. Det måste hela tiden underhållas, uppdateras och förbättras.

Genom att informera, utbilda, certifiera och skapa riktlinjer arbetar vi ständigt mot vårt mål att göra Sverige brandsäkrare.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi till!