Miljö och etik

SVEBRA arbetar ständigt med miljö- och etikfrågor.

Föreningen har ett etiskt råd som granskar medlemsföretag. Till det etiska rådet kan man anmäla medlemsföretag för granskning om de inte följer SVEBRAs etiska regler.

SVEBRA har också tagit fram ett dokument som sammanfattar miljölagar utifrån våra medlemsföretags arbete samt avtal om återvinning med RagnSells.

SVEBRA dokument

Miljö:

  • SV-INF 2018:1– hantering av miljörisker – dokumentet håller på att uppdateras.
  • SV-RI 2021:1 – hantering av släckmedel
  • SV-RI 2021:2 – val av brandsläckare vid övning

Etik:

Övrigt: