När svensk standard 3656 kom 2001 så fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. De stora företagen skapade sina egna utbildningar. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierad. Kravet för SVEBRA certifikat var också att man hade tillgång till uppdaterad information från SVEBRA. Detta klarade man om man var anställd i ett medlemsföretag.

Sedan beslutade föreningen att ta fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av Certifieringskommittén som finns i föreningen.

Kursarrangörer

Följande företag är godkända att utbilda SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker och kursansvarig i företaget.

Brand & Industriskydd AB – Mikael Kindblom
Cupola AB – Patrik Karlsson
Dafo Brand AB – Björn Fröjd
Firesafe Protection i Sverige AB – Anders Jansson
Hald & Tesch Brand ab – P.O. Swedérus
PO Brandskyddskonsult AB – Peter Olsson
Presto Brandsäkerhet AB – Gustav Nord
Securitas Sverige AB – Örjan Ahl

Statistik

Antal utbildade Brandsäkerhetstekniker sedan starten 2008

 • 2008 – 12 st
 • 2009 – 56 st
 • 2010 – 63 st
 • 2011 – 100 st
 • 2012 – 49 st
 • 2013 – 45 st
 • 2014 – 52 st
 • 2015 – 167 st
 • 2016 – 127 st
 • 2017 – 119 st
 • 2018 – 130 st
 • 2019 – 115 st
 • 2008 – 2019, totalt 1 035 utbildade
 • 2020-07-24 – 642 st godkända SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker